Sci Fi Firearms animated pack是Unity的科幻动画武器包,包含6个动画手和武器模型,包括两足动物和经典骨骼,超过80个很酷的动画。

– 高手枪 – 1564个三角形
– 机枪 – 4012个三角形
– sniper步枪 – 3116个三角形
– 火箭发射器 – 2788个三角形
– 战斗刀 – 1996年三角形
– 手 – 1564个三角形
– 包含.b3d .fbx .max .mb .ugh .X等文件格式

抱歉,此资源仅限VIP下载,请先
music-library